: :>>"..MARI BERURUSAN BERSAMA KAMI" ImageChef Custom Image ImageChef Custom Images ImageChef Custom Images

http://lesenmof.blogspot.com/2011/07/kod-bidang.html

Tuesday, 12 June 2018

Syarat Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Disini saya terangkan serba sedikit syarat mengenai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Pemegang SPKK layak menyertai mana-mana perolehan kerajaan dalam bidang pembinaan mengikut kelayakan yang ditetapkan seperti yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.6 Tahun 2012 dan Arahan Perbendaharaan pindaan Bil. 3 tahun 2012 oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Pemohon perlu memastikan mereka memiliki PPK bagi melayakkan syarikat memohon SPKK. Walaubagaimanapun kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada syarat-syarat pendaftaran SPKK.

Syarat Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) Permohonan hanya akan dipertimbangkan sekiranya pemohon memenuhi syaratsyarat berikut:

a) Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang masih sah, dan

b) Memenuhi syarat Modal Berbayar atau Modal Terkumpul merujuk kepada Had nilai perolehan dan Personel Teknikal kecuali bagi Gred G1 hendaklah mempunyai Modal Berbayar atau Modal Terkumpul sekurang-kurangnya RM10,000.00, dan

c) Memenuhi syarat pemilikan ekuiti dalam syarikat lain, dan

i) Pemegang saham syarikat/individu yang telah memiliki SPKK tidak boleh memiliki ekuiti melebihi 5% atau RM50,000.00 atau mana-mana yang terendah dalam mana-mana syarikat lain yang telah mempunyai SPKK.

ii) Ahli Lembaga Pengarah, Ahli Pengurusan dan Pegawai Teknikal syarikat yang telah memiliki SPKK tidak boleh wujud/didaftarkan dalam manamana syarikat lain yang telah mempunyai SPKK.

Nota : Pengecualian diberi kepada konsortium, Koperasi dan GLC (Ahli Lembaga)

d) Memenuhi syarat pensijilan bagi permohonan baru seperti berikut:

i) Memperolehi sijil penilaian SCORE sekurang-kurangnya 3 bintang bagi kontraktor gred G5, G6 dan G7.

ii) Memperolehi sijil penilaian SCORE sekurang-kurang 2 bintang bagi kontraktor gred G2, G3 dan G4.

iii) Memperolehi pensijilan ISO 9001:2008 yang masih sah bagi gred G7.

iv) Bebas dari sabitan tindakan tatatertib atau mahkamah semasa mengemukakan permohonan. 

No comments:

Post a Comment