: :>>"..MARI BERURUSAN BERSAMA KAMI" ImageChef Custom Image ImageChef Custom Images ImageChef Custom Images

http://lesenmof.blogspot.com/2011/07/kod-bidang.html

Wednesday, 3 September 2014KOD BIDANG MOF YANG DIBENARKAN BEROPERASI DARI RUMAH


010601   Kit Pendidikan
010602   Bahan Pendidikan
040101   Makanan dan Bahan Mentah Kering/Basah
040102   Makanan dan Minuman
               (Tin, Botol dan Bungkus)
040103   Makanan Bermasak (Islam)
040104   Makanan Bermasak (Bukan Islam)
070201   Tanaman/Baka/Benih Semaian
070202   Haiwan Ternakan, Bukan Temakan dan Akuatik
220503   Perkakas/Sistern Elektrik
220203   Alat Muzik, Kesenian Dan Aksesori
221305   Penyediaan Pentas/Pameran Pertunjukan,Taman Hiburan danKamival/Pestaria
221306   Artis Dan Penghibur Profesional
221510   Tempat Letak Kereta
221511   PA Sistem Dan Alat Muzik
220902   Menangkap/Menembak Haiwan
221001   Pembersihan Bangunan Dan Pejabat
221002   Membersih Kawasan
221003   Mengangkat Sampah
221005   Mencuci Kolam Renang
221006   Membersih Pantai/SungaiiTerusan/Empangan/Tasik
221010   Kolam Kumbahan/Sistem PerawataniTalian Paip/Sesalur
221101   Kakitangan Iktisas (Profesional) — Tidak termasuk khidmat perundingan
221102   Kakitangan Separa Iktisas (Semi Profesional)—Tidak termasuk khidmatperundingan
221104  Tenaga Buruh
221109   Menyelam (Diving Service)
221110   Khidmat Latihan, Tenaga Pengajar dan Moderator/Negotiator
221112   Malim Kapal
221303   Fotografi
221401   Bangunan/Hiasan Dalaman (tidak termasuk perlanskapan dan seni taman)
221402   Hiasan Jalan/Kawasan (tidak termasuk pelanskapan dan seni taman)
221506   Bangunan/Pejabat/Stor/Ruang Niaga/Ruang Kediaman
222004   Penulisan-Semua Jenis Penulisan
222005   Mereka Cipta Dan Seni Halus
222006   Penterjemahan
222301   Solekan
222303   Membekal Air
222304   Pengurusan Jenazah Dan Kelengkapan
222401   Menjahit Bukan Pakaian
222402   Menjahit Pakaian dan Kelengkapan
222403   Baik Pulih Kasut Dan Barangan Kulit
222503   Homestay
222104   PertanianiTanaman/Ladang/Taman/Hutan dan Ladang Hutan
222106   Sumber Air
222107   Tatahias Haiwan
221308   Dokumentasi Dan Panduarah

No comments:

Post a Comment